Dobre miejsca

 

 

 

 

 

Drodzy Parafianie,

Restrykcje związane z koronawirusem zostały złagodzone. Obecnie w naszym Kościele możemy przyjąć 80 osób (jeżeli są to rodziny wówczas więcej osób, pod warunkiem że siedzą obok siebie)

Dotyczy to również naszej Polskiej Mszy św. Godzina naszej Polskiej Mszy św. została zmieniona z godziny 11:00 na godzinę 10:00 rano.

Wierni są w dalszym ciągu zwolnieni z obowiązku FIZYCZNEGO udziału we Mszy św. Wierni powinni skorzystać z Internetu lub radia i w ten sposób wypełnić obowiązek Mszy św. Niedzielnej. W internecie będzie dostępna nasza Polska Msza św. w Niedzielę  o godz. 11:00. Są też dostępne w Internecie inne Msze św. z Polski np. z Jasnej Góry. Można też przyjąć Komunię św. DUCHOWO. Zachęcam jednak do udziału w naszej Mszy św. o godzinie 10:00 już w naszym Kościele. Chętni proszeni są o przybycie do Kościoła odpowiedni wcześniej z powodu ograniczonej liczby miejsc. 

Zachęcam aby zgodnie z zarządzeniem władz przestrzegać zasad higieny, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się WIRUSA !!!

 

Pozdrawiam wszystkich i życzę Zdrowia!

 

Duszpasterz