Dobre miejsca

 

 

 

 

 

• Przygotowania do bierzmowania prowadzone są przy parafiach, w których pracują księża chrystusowcy.
• Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do wiosny.
• W katechezach osoby niepełnoletnie uczestniczą obowiązkowo w obecności jednego z rodziców.
• Na koniec kandydat otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić do bierzmowania w Polsce, bądź w swojej lokalnej parafii.
• Świadkiem bierzmowania powinien być praktykujący katolik,   który   już   przyjął  sakrament   bierzmowania. Dobrze, jeśli świadkiem jest jeden z rodziców chrzestnych bierzmowanego.
• Wymaganym dokumentem jest  metryka chrztu dziecka.
• Kandydat  do  bierzmowania nie   może    prowadzić    życia sprzecznego z nauką Ewangelii (np. wspólne zamieszkanie bez ślubu).