Dobre miejsca

 

 

 

 

 

Okazja do Spowiedzi w St. Peter's co tydzień

w PIĄTEK od godz. 18.15 do 18.50

Serdecznie zapraszam!

Najbliższy jednodniowy Kurs Przedmałżeński odbędzie się w Belfaście w Sobotę 6 Października w St. Bernadette's Church. Kurs rozpoczyna się ok godz. 9:00 rano i kończy się około godziny 16:00; wykłady z przerwami na kawę/herbatę oraz ciepłym posiłkiem około godz. 13:00. Całkowity koszt Kursu to £ 30 od osoby. Zachęcam do licznego udziału w Kursie. Zgłoszenia u ks. Krzysztofa Sanda TChr. tel: 0758 7101 979 do 30 Września.

Duszpasterz

Sakramentalne małżeństwa pragnące pogłębiać swoją więź małżeńską oraz relację z Panem Bogiem zapraszamy do Kręgu Domowego Kościoła.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Kontakt

Para pilotująca: Katarzyna i Grzegorz
+447561405372
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszam do zobaczenia tego fimliku.