Dobre miejsca

 

 

 

 

 

Okazja do Spowiedzi w St. Peter's co tydzień

w PIĄTEK od godz. 18.15 do 18.50

Serdecznie zapraszam!

Zbliża się Wielki Tydzień. Podaje porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu:

 

Wielki wtorek: Spowiedź Św. - Kościół Św. Piotra ( St. Peter's) od godz. 19:30

Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej po angielsku w St. Peter's i w St. Paul's o godz. 19:30

Wielki Piątek - Droga Krzyżowa po Polsku o godz. 18:00

Wielka Sobota - Święcenia Pokarmów Wielkanocnych tylko w St. Peter's o godz. 10:30 oraz o godz. 11:30. Ofiary będą zbierane na potrzeby naszego Seminarium Duchownego w Poznaniu, które kształci Księży do pracy na Emigracji. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary.

01.04.2017 - Wielkanoc - Rezurekcja - Msza św. o godz. 6:00 oraz o godz. 11:00

02.04.2016 -Poniedziałek Wielkanocny - Msza św. o godz. 10:15

Serdecznie Zapraszam do licznego udziału w Nabożeństwach Wielkiego Tygodnia!

Wielki Post
14 Luty2016 - 01 Kwiecień 2018 ( Wielkanoc )

Wielki Post to okres ruchomy w kalendarzu liturgicznym Kościoła. Wypada on pomiędzy Środą Popielcową a Wielkim Czwartkiem (kończy go liturgia Mszy Wieczerzy Pańskiej). Wielki Post trwa czterdzieści dni, nie licząc niedziel. Jest to czas przygotowania na święto Zmartwychwstania Chrystusa, gdy wierni powinni podjąć pokutę oraz uczestniczyć w specjalnych nabożeństwach i rekolekcjach.

Wielki Post został wprowadzony w obrządku Kościoła w II wieku. Szczególne znaczenie miał w okresie średniowiecza, kiedy wierni praktykowali w tym czasie drastyczne formy umartwień. Należały do nich między innymi noszenie włosiennicy na nagie ciało czy samobiczowanie. W przeszłości w okresie tym wyróżniano także tak zwane śródpoście, czyli środkowy okres postu, który wyznaczały głośne uderzenia drewnianych młotów i kołatek. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu praktykowano topienie Marzanny, czyli kukły symbolizującej odchodzącą zimę oraz śmierć. Obecnie obyczaj ten ma stałą datę i odbywa się 21 marca, czyli w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.
Ostatni tydzień Wielkiego Postu rozpoczyna tradycyjnie Niedziela Palmowa, czyli wspomnienie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. W tym dniu wierni święcą palmy wielkanocne. Następnie ma miejsce Wielki Tydzień, w którym szczególne miejsce zajmuje Triduum Paschalne, czyli Wielki Czwartek, Wielki Piątek oraz Wielka Sobota. W Wielki Czwartek ma miejsce przypomnienie Ostatniej Wieczerzy Chrystusa, wtedy także kończy się okres Wielkiego Postu. Wielki Piątek przypomina Jego męczeńską śmierć na krzyżu, zaś w Wielką Sobotę katolicy adorują krzyż, odwiedzają symboliczny grób Jezusa oraz święcą pokarmy. Tradycje Wielkiego Postu: https://youtu.be/g50zV7woov4

Nabożeństwa w Wielkim Poście w St. Peter's:

Piątki: Droga Krzyżowa o godz. 18:00 z okazją do Spowiedzi!

Serdecznie Zapraszam!

 

Sakramentalne małżeństwa pragnące pogłębiać swoją więź małżeńską oraz relację z Panem Bogiem zapraszamy do Kręgu Domowego Kościoła.

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wspólnoty, w której świadomość, że wszyscy jej członkowie są dziećmi Jedynego Boga i stąd posiadają swą niepowtarzalność oraz godność, bez względu na wiek i stopień rozwoju. Taka świadomość uzdalnia do wielkodusznej postawy służby na rzecz rodziny i poszczególnych jej członków, a także przyjmowania daru służby od innych. Wtedy wspólnota rodzinna staje się wielką szansą dla wszechstronnego rozwoju człowieka - jego wzrastania w Bogu, poznawania prawdy o sobie samym, uczenia się miłości.

Kontakt

Para pilotująca: Katarzyna i Grzegorz
+447561405372
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.