Dobre miejsca

 

 

 

 

 

• 6 miesięcy przed datą ślubu należy zgłosić się do duszpasterza w celu przygotowania dokumentów.
• W czasie spotkania trzeba podać dokładną datę ślubu, imię i nazwisko księdza Proboszcza, dokładny adres parafii oraz nazwę diecezji, do której ona należy oraz dane świadków ślubu.

• Niezbędne dokumenty:
-   dokument   tożsamości (paszport,  dowód  osobisty);
- rozszerzona metryka chrztu. Nie  może  być  ona  wydana później  niż  6 miesięcy licząc od daty ślubu;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
- jeśli jedna ze stron ma orzeczoną nieważność małżeństwa - wyrok sądu kościelnego; jeśli jedna ze stron jest wdowcem(ą) - akt zgonu współmałżonka; jeśli był wcześniej zawierany kontrakt cywilny - oryginał dokumentu; jeśli był orzeczony rozwód - decyzja sądu.
• Po wypełnieniu protokół z innymi dokumentami przesyłany jest do lokalnej kurii biskupiej, a następnie trafia do kurii biskupiej w Polsce, skąd jest wysyłany do parafii, w której zostanie zawarty sakrament małżeństwa.
• W Polsce - narzeczeni mają obowiązek wcześniejszego zgłoszenia się do USC (w miejscu zameldowania jednego z narzeczonych) i pobrania (w 3 egzemplarzach) zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty te są ważne tylko 3 miesiące. Należy je oddać Proboszczowi parafii, w której będzie zawierany sakrament.