Dobre miejsca

 

 

 

 

 

• Przygotowania do I Komunii św. prowadzone są przy parafiach, w których pracują księża chrystusowcy.
• Zapisy na katechezy odbywają się we wrześniu, a same nauki trwają do maja.
• W katechezach dzieci uczestniczą w  obecności  jednego  z  rodziców.
• Na  koniec  kursu  każde  dziecko otrzymuje zaświadczenie, że może przystąpić  do  I Komunii  w Polsce, na  polskiej  Mszy  w  Irlandii  bądź ze swoją irlandzką klasą.
• Wymagane dokumenty to:
- metryka chrztu dziecka.